poniedziałek, 13 stycznia 2020

Iron Hands Devastator Squad

1079 dzień w sieci... / 1079 days in the web..
at last!
Oj ten projekt długo leżał w poczekalni. Skonwertowani dawno temu, czekali na malowanie ponad dwa lata. Gdy już dostali kolorów i trafili na podstawki to dość szybko wylądowali na stole do gry. Jednak wciąż nie było ich na blogu - czas to naprawić!

Prezentowane dzisiaj modele to dzikie konwersje z monopose'owych marinsów, z pudła "Bitwa o Marcragge" oraz gravów pochodzących z zestawu centrurionów. Sierżant został ulepiony z różnych bitsów. 
Zdjęcia niepomalowanych modeli możecie znaleźć w tym antycznym poście.
Armorium Cherub widoczny na pierwszym zdjęciu stworzyłem w międzyczasie - możecie poczytać o nim tutaj.

Malowanie to klasyczny już dla mnie schemat moich kosmiczncyh marynarzy - pokusiłem się jednak po raz pierwszy o użycie kalek. Efekt jest całkiem niezły w mojej ocenie. 

Malowanie tego oddziału było dziwnym doświadczeniem - wracając do projektu po dwóch latach zobaczyłem ile rzeczy teraz zrobiłbym inaczej.

Jak Wam się podoba? 
Oh, this project has long been in the waiting room. Converted a long time ago, they waited for painting for over two years. Once they got the colours they landed on the playing table fairly quickly. However, they were still not on the blog - it's time to fix it!

These models are converted from monopose marines from the "Battle of Marcragge" box and Grav cannons from a set of centurions. The sergeant was made of various bits.
Photos of unpainted models can be found in this antique post.
The Cherub armor visible in the first photo I created in the meantime - you can read about it here.


Painting is a classic for me scheme for painting my space marines - however, I was tempted to use decals for the first time. The effect is quite good in my opinion.

Painting this squad was a strange experience - returning to the project after two years I saw how many things I would do differently now.

How do you like it?


piątek, 3 stycznia 2020

IV Świąteczna Wymiana Figurkowa - Podsumowanie

1069 dzień w sieci... / 1069 days in the web..
What did you get this year?...

I tak niepostrzerzenie staliśmy się ludźmi żyjącymi w latach dwudziestych dwudziestego pierwszego wieku. 
Z tej okazji życzę Wam szczęścia i pomyślności w nowym roku.

Najwyższa też pora, aby podsumować IV Świąteczną Wymianę Figurkową oraz Grudniową rundę dodatkową.


W 2019 roku w wymianie wzięło udział 19 uczestników, którym serdecznie gratuluję. 


Zapraszam do zapoznania się z tym kto, dla kogo i co w ramach naszej zabawy :D

(braki linków w liście zostaną uzpełnione, gdy spóźnialscy się obudzą)


Kris z Dust Brother

Koyoth z Shadow grey

Tomasz z Just Painting Things!

Groan z Dziennik Groana
Wysłany

Torin z Paint Crime Site

Luca Lago z Gorzej się nie da

Elmin z Paint For The Paint God

QC z DansE MacabrE

Grish z Fat lazy painter

Potsiat z Gangs of Mordheim

Bahior z The Dark Oak

Bird
Otrzymany
Wysłany

Uther z Uther's Forge
Otrzymany
Wysłany

Maniex z Manniexite
Otrzymany
Wysłany

Dominixol z WrocWar
Otrzymany
Wysłany

Grot Ordely
Otrzymany
Wysłany

Łukasz
Otrzymany
Wysłany

Pokrzyw
Otrzymany
Wysłany

Michał z Micro Art Studio
Otrzymany
Wysłany


Poza wymianą w tym roku ogłosiłem także rundęe dodatkową dla tych, którzy nie zdecydowali się wziąć udziału w zabawie, ale chcieli się pochwalić tym co grudniową porą majstrowali w warsztacie. Tym razem w rundzie dodatkowej pojawiły się trzy wpisy:Viluir z Rzuć 90k6!

Pepe z Fantasy w miniaturze

Bahior czyli ja 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim za udział i zapraszam do comiesięcznej aktywności w ramach Figurkowego Karnawału Blogowego. Styczniowym wodzierejem tej imprezy został QC, a temat możecie znaleść tutaj.

Na zakończenie jeszcze klika zdjęć tegorocznych modeli:
And so imperceptibly we became people living in the 20s of XXI century.
On this occasion, I wish you happiness and prosperity in this new year.

It's also time to sum up the 4th Christmas Figurine Exchange and the December additional round.

In 2019, 19 participants took part in the exchange, whom I would like to congratulate.

I invite you to familiarize yourself with who, for whom and what as part of our Secret Santa :D
(missing links in the letter will be filled when the latecomers wake up)


Kris from Dust Brother

Koyoth from Shadow grey

Tomasz from Just Painting Things!

Groan from Dziennik Groana
Sent

Torin from Paint Crime Site

Luca Lago from Gorzej się nie da

Elmin from Paint For The Paint God

QC from DansE MacabrE

Grish from Fat lazy painter

Potsiat from Gangs of Mordheim

Bahior from The Dark Oak

Bird
Received
Sent

Uther from Uther's Forge 
Received
Sent

Maniex from Manniexite
Received
Sent

Dominixol from WrocWar
Received
Sent

Grot Ordely
Received
Sent

Łukasz
Received
Sent

Pokrzyw
Received
Sent

Michał from Micro Art Studio
Received
Sent

In addition to the Exchange this year, I also announced an additional round for those who did not decide to take part in the game but wanted to show off what they tinkered within the workshop in December. This time in the additional round there were three entries:

Viluir from Roll 90k6!

Pepe from Fantasy in miniature

Bahior 

Once again, thank you all for participating and I invite you to monthly activity as part of the Figurine Carnival Blog. The January leader of this event is QC and you can find the topic here.At the end, a few photos of this year's models:

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Figurkowy Karnawał Blogowy #64 - Runda dodatkowa

1066 dzień w sieci... / 1066 days in the web..
DIY for Christmas...

Grudzień to magiczny czas wypełniony spotkaniami z bliskimi, pysznym jedzeniem i (czego sobie oraz wam życzę) błogim lenistwem. Co dzieje się jednak w naszych modelarskich warsztatach grudniową porą? - poza Świąteczną Wymianą Figurkową - dlatego powstała runda dodatkowa - pretekst aby pochwalić się tym czym zajmujecie się w okolicach świąt :D

Ja kontynuując małą, domowa tradycje wykonałem ozdobę świąteczną na choinkę. To już trzeci rok z rzędu własnoręcznie ozdabiam bombki. Sprawia to mnóstwo radości i zapewnia unikalną ozdobę na bożonarodzeniowym drzewku. Jestem przekonany, że za rok dołączę to kolekcji kolejną ręcznie malowaną ozdobę.
December is a magical time filled with meetings with loved ones, delicious food and (what I wish you and myself) blissful laziness. But what happens in our modelling workshops in December? - apart from the Christmas Figurine Exchange - that's why an additional round was created - an excuse to show off what you do around Christmas: D


I continued the small, home-made tradition and made a Christmas tree ornament. This is the third year in a row that I decorate Christmas baubles with my own hand. This makes a lot of joy and provides a unique decoration on the Christmas tree. I am convinced that next year I will join this collection with another hand-painted ornament.


niedziela, 29 grudnia 2019

IV Świąteczna Wymiana Figurkowa - Otrzymane i ofiarowane

1065 dzień w sieci... / 1065 days in the web..
Christmas time...

Świąteczna Wymiana Figurkowa powoli dobiega końca, najwyższy zatem czas pochwalić się tym, co ja dostałem oraz tym, co sprezentowałem znajomemu bloggerowi.

Tomasz Poprostu malujący rzeczy przygotował dla mnie uroczą dioramkę z Kradziejami genów :D Dzięki niemu moje biurko w święta już zawsze będzie mieć odpowiednią dekorację.

Więcej poprostu pomalowanych rzeczy znajdziecie na facebookowym blogu autora: Just Painting Thinks

The Christmas Figurine Exchange is slowly coming to an end, so it is the best time to show what I got and what I gave to a friend blogger.

Tomasz just painting things prepared for me a charming diorama with theft of genes: D Thanks to him my desk on every Christmas will always have a proper decoration.

You can find more just painted items on the author's Facebook blog: Just Painting Thinks
Ja, w tym roku, miałem okazję obdarować dobrą (choć niekiedy nieco ponurą :P) duszę blogosfery. Ojca Dyrektora Warheima, niestrudzonego bloggera i organizatora najlepszych turniejów Warheima po tej stronie Jarugi. 

QC z dobrze znanego blogu Danse Macabre otrzymał ode mnie Stormcasta autostopowicza. Nieco znudzony walkami, w turbofantastycznym świecie Age of Sigmar, nasz dzielny Simgaryta zaprągnął odetchnąć w Warheimowych klimatach. Nie trudno mu się dziwić przy ostatniej modzie na powrót do starego młotka :D

Kto wie, może QC potraktuje ten dowcip serio i 2020 będzie rokiem Stromcastów szturmujących nowe wydanie podręcznika do Warheima.
This year, I had the opportunity to give something to the good soul of the blogosphere. Father of Warheim, tireless blogger and organizer of the best Warheim tournaments on this side of Jaruga.

QC from the well-known blog Danse Macabre received a hitchhiker  Stormcast. Bored of fighting in the turbofantastic world of Age of Sigmar, our brave Sigmarthian wanted to take a break in a Warheim climate. It is not a big surprise according to a current fashion for returning to the old hammer :D


Who knows maybe QC will take this joke seriously and 2020 will be the year of Stromcasts storming the new edition of the Warheim manual.


wtorek, 3 grudnia 2019

Kitbashed Inquisitor

1039 dzień w sieci... / 1039 days in the web..
Nobody expects inquisition...

Niespodziewanie i bez zapowiedzi na blogu ląduje Inkwizytor!

Dziś przed Wami model, który popełniłem dla znajomego z okazji jego urodzin. W czterdziestym milenium prowadzi on do boju kilka armii spojonych wspólną służbą dla Inkwizycji. Naturalnym dla mnie było, że potrzebuje on osobistej reprezentacji Inkwizytora na stole. Zanurzyłem się mocno w pudełku z bitsami i uzyskałem taki efekt.

Za bazę posłużył Stormcast z Age of Sigmar, użyłem również sporo części od Grey Knightów, głowa oraz kilka detali pochodzą z Blood Angelsów oraz innych Space Marinsów.

Nowy właściciel był zadowolony z podarunku, a co Wy o nim sądzicie? 
Unexpectedly and without announcement, the Inquisitor lands on the blog!

Today the model I made for a friend on his birthday. He leads several armed forces in the name of Inquisition. It was natural to me that he needed the Inquisitor's personal representation on the table. I immersed myself in a box with bits and got such an effect.

The base was used by Stormcast from Age of Sigmar, I also used a lot of parts from Grey Knights, the head and some details come from Blood Angels and other Space Marines.

The new owner was happy with the gift, and what do you think about it?