środa, 1 maja 2019

Iron Father aka Iron Hands Chaplain - FKB ed. #56 Totentanz

824 dzień w sieci... / 824 days in the web...
Dance with the deads….

Kolejny miesiąc dobiegł właśnie końca. Kwiecień nie był łaskaw pod względem czasu na hobby. 

Jednak nie mogłem sobie pozwolić, by nie wziąć udziału w co miesięcznym Figurkowym Karnawale Blogowym. 
I choć spóźniony to pojawiam się!

Quidamcorvus z bloga Danse Macabre określił temat kwietniwoych zmagań. Był nim:

 Totentanz

Jak zwykle miałem kilka pomysłów i jak zwykle zabrałem się za robotę nieco zbyt późno. 

Taniec śmierci nieodłącznie kojarzy się z czaszką,jako obliczem śmierci. Ta myśl podsunęła mi pomysł. 

W armii Kosmicznych Marines hełm w kształcie czaszki jest charakterystyczny dla Kapelanów. 

Jednak Zakon Żelaznych Dłoni, który prowadzę do boju w ponurej przyszłości, gdzie jest tylko wojna, nie jest taki jak inne. 

Iron Hands nie wyznają Imperatora jako boga, w związku z tym eklezjarchat Terry nie zapewnia kapelanów dla mojej armii. 

Zamiast tego w szeregach wojowników z Medusy służą Żelaźni Ojcowie - niektórzy z nich pełnią na polu bitwy podobną rolę. 

Wiedząc, co chcę stworzyć, rzuciłem się na pudło bitsów. Chcąć się jednak jeszcze mocniej wpisać w temat, postanowiłem nadać tej figurce mocno dynamiczną pozę. 

Miałem sporo zabawy i frajdy podczas sklejania oraz malowania tego modelu. Mam nadzieję że przypadnie Wam do gustu mój:


Iron Father 
aka 
Iron Hands Chaplain

It's time for a new blog entry in "Figurkowy Karnawał Blogowy"!

As some of you know, Karnawał is an initiative associating Polish bloggers for monthly work on a given topic, connected with wargaming.

April's month topic was:

Totentanz

As always I have plenty of ideas. As always I started work too late. So slightly late but here I am :D 

Dance of death is inevitably associated with the skull as the face of death. This thought gave me an idea.

In the Space Marine Army, a skull-shaped helmet is characteristic of the chaplains.

However, the Iron Hands chapter that I lead into a battle in grimdark future where is only war, is not like the others.

Iron Hands do not profess the Emperor as a god, therefore the ecclesiarchy of Terra does not provide chaplains for my army.

In exchange, the Iron Fathers serve the ranks of Medusa warriors - some of them play a similar role as chaplain on the battlefield.

Knowing what I want to create, I threw myself on the box of bits. This time I decided to give this figure a very dynamic pose.

I had a lot of fun while glueing and painting this model. I hope that you will like mine:

Iron Father 
aka 
Iron Hands Chaplain