niedziela, 31 stycznia 2021

Prime Guard - Custodes Alpha Legion - FKB#77

1434 dzień w sieci / 1434 days in the web
For the Emperor!

Nastał koniec miesiąca - czas na wpis w ramach karnawału. Styczniowym wodzirejem jest Pepe, który na swoim blogu Fantasy w miniaturze ogłosił temat naszej zabawy: Kamuflaż.

Tym razem wybór modeli na karnawał przebiegł dość zabawnie. Projekt, który dziś pokaże, już od jakieś czasu był na moim biurku. Praca nad nim, z różnych przyczyn, się przeciągała, a ja kompletnie nie wiedziałem jakie modele wybrać aby spełnić temat karnawału. Praktycznie się już poddałem, narzekając na to, że temat nie był ustawiony podemnie. Wtedy dotarło do mnie, że oczywiste miałem cały czas przed sobą - projekt, który mnie tak pochłaniał był przecież idealny na tą edycje! Mój malutki rozumek potrzebował tylko czasu aby to odkryć :) 

Dziś przedwami kompletna armia na 500pkt moich Prime Guard - Alpha legionu idelnie KAMUFLUJĄCEGO się jako Custodes 

Ma nadzieję, że wam się sposobają :) 
The end of the month has come - it's time for the carnival entry. January mastermind is Pepe who announced the topic of our game on his blog "Fantasy w miniaturze": Camouflage

This time the selection of models for the carnival was quite fun. The project I'm going to show today has been on my desk for some time. Work on it for various reasons took a long time and I completely did not know which models to choose to meet the carnival theme. I practically gave up, complaining that the topic was not set underneath me. Then it dawned on me that the obvious was ahead of me all the time - the project that absorbed me so much was perfect for this edition! My little brain just needed time to discover it :)

Today I will see a complete army at 500 points of my Prime Guard - Alpha of the legion perfectly CAMOUFLAGE as Custodes

Hope you guys are doing it :)