poniedziałek, 29 maja 2017

Assault Cannon Scratch Build tutorial - XXXIII FKB Robimy rzeczy z innych rzeczy!

115 dzień w sieci.
Boże jaki długi tytuł... 


Kolejny miesiąc prawie za nami, więc czas na wpis z serii Figurkowy Karnawał Blogowy.
W ramach trzydziestej trzeciej edycji Dziad z Lasu na swoim blogu zagonił nas do robienia rzeczy z materiałów nie przeznaczonych do modelarstwa.

Nie ukrywam, że temat bardzo przypadł mi do gustu. Pomysłów miałem sporo, ale wygrał ten, który w całości zrealizowałem korzystając ze śmieci :D

Przed Wami budowa Assault Cannon do Warhammera 40 000.


Jak mogliście zobaczyć w poprzednim wpisie pracuję aktualnie nad siłami pancernymi dla moich marinsów, tak się jednak składa, że modele sprzedawane przez GW nie zawsze mają w pudełku wszystkie opcje uzbrojenia, jakie są według zasad dostępne dla danej jednostki.
O Assault Cannon dla mojego Rhazorbacka musiałem się postarać sam. Zresztą ten typ broni występuje w wielu jednostkach Space Marinsów, a jak zobaczycie zrobienie go ze śmieci jest banalnie proste.


The next month is almost behind us, so it's time for post in "Figurkowy Karnawał Blogowy" series. The Karnawał is an initiative associating Polish bloggers for monthly work on a given topic connected with wargaming.


As part of the thirty-third edition Dziad z Lasu, chased us to do things out of materials not intended for modeling.

I do not hide that I liked the subject very much. I had a lot of ideas, but I won the one that I made in full using the trash: D

For you: Build Assault Cannon to Warhammer 40,000.

I am currently working on armored forces for my marines. Models sold by GW do not always have in the box all the weapon options, which are according to the rules available for a given unit.
I had to make Assault Cannon for my Rhazorback myself.

Anyway, this type of weapon occurs in many units of Space Marins, and as you'll see making it out of rubbish is very easy.

1. Naszym głównym budulcem będą patyczki kosmetyczne obecne w każdym domu.

2. Potrzebujemy 7 patyczków na każde działo.

3. Potrzebne będą nam obejmy - swoje pozyskałem z starego długopisu. Wkładamy równo przycięte patyczki w obejmy i voilà! Co do układania patyczków w obejmie -  najpierw wkładałem 6 zewnętrznych a potem ostatni środkowy tak, aby rozepchać pozostałe na swoje miejsca.

1. Our main building material will be cosmetic sticks present in every home.

2. We need 7 sticks for each cannon.


3. We will need clamps - I got mine from an old ballpoint pen. We put evenly trimmed sticks into the clamps and voilà! As for placing the sticks in the clasp - first I put in 6 outer and then the last middle one so as to push the remaining ones into their places.4. Nasze działo potrzebuje "korpusu". Wykonałem go z zabezpieczenia kadriża do drukarki, a dokładniej odciętego fragmentu.5. Wkleiłem fragment pcv do wnętrza tak, aby lufy nie chowały się zbytnio w korpusie.

6.  Otwór z tyłu postanowiłem podzielić - w założeniu to otwory wentylacyjne.
7. Przyrządy celownicze (okrągłe
optyczne urządzenia) wykonałem z patyczków kosmetycznych. :D

8. Szybka przymiarka.

4. Our gun needs a "body". I made it from the security protector to the printer, and more precisely the cut-off fragment.

5. I glued the piece of PVC inside so that the barrel does not hide too much in the body.

6. I decided to divide the hole in the back - in the assumption it is ventilation openings.

7. Sighting devices (round optical devices) made of cosmetic sticks.

8. A quick try.9-10. Dolny support dla luf wyciąłem ze ścinek PCV, a lufę z zabezpieczenia pędzelka.11. Sklejamy całość razem i dodajemy detale, nity etc.

Na tym etapie Assault Cannon jest skończony, teraz trzeba zbudować wieże tak, aby umieścić je na pojeździe. Moje działo, jak już wspomniałem, jest przeznaczone dla Razorbacka - powinno być zdublowane i umieszczone w wieży czołgowej.

Zbierzmy więcej śmieci i do pracy:
9-10. The bottom support for the barrel was cut from PVC scrapings, and the barrel from the brush protection.
11. Glue together and add details, rivets etc.

At this stage, Assault Cannon is finished. Now we have to build towers to place them on the vehicle. My gun, as I have already mentioned, is intended for Razorback - it should be duplicated and placed in a tank tower.
Let's collect more rubbish and make it :D12. Materiały jakich użyłem - pozostałości wcześniej wspomnianego zabezpieczenia, części z niewielkiego zabawkowego samochodziku (pochodzącego z kinder niespodzianki), pusty nabój do pióra, patyczki kosmetyczne, plastikowa wykałaczka, fragment starego komputera i korek po tabletkach musujących.13. Z naboju wycinamy krążki, które posłużą nam jako dystans między wieżą a działami.

14. Korek z opakowania tabletek przycinamy, od dołu wkleiłem standardową okrągłą podstawkę (okazuje się, że są "prawie" tego samego wymiaru, co oryginalne wieże od GW). Krążki przyklejamy po obu stronach wieży. Za moją przednią płytę wieży robi fragment zatrzasku do starego procesora. Elementy samochodziku montuję na szczycie.


12. The materials I used - the remains of the previously mentioned security, parts from a small toy car, an empty pen cartridge, cosmetic sticks, a plastic toothpick, a fragment of an old computer and a plastic cap


13. From pen cartridge, cut the discs that will serve as a distance between the tower and the guns.

14. Cut the cap, from the bottom I put in a standard round base (it turns out that they are "almost" the same size as the original towers from GW). We glue the discs on both sides of the tower. Piece of latch to the old procesor is doing as front turret plate. I assemble elements of the toy car at the top.15. Ostanie drobnostki: Tył wieży osłoniłem fragmentem PCV, dodałem nity. Antenę wykonałem z naboju do pióra, patyczka kosmetycznego oraz plastikowej wykałaczki.
15. The last thing: I covered the back of the tower with a piece of PVC, I added rivets. I made the antenna from a cartridge for a pen, a cotton stick and a plastic toothpick.
Do wieży dodałem dwa działa i skończone.
I added two guns to the tower and finished.
Jeszcze obrazek, jak prezentuje się na pojeździe w pierwszej warstwie podkładu.Mam nadzieję, że się podobało.
Zapraszam do komentowania, dajcie znać co sądzicie lub pochwalcie się Waszymi budowami ze śmieci.
Jeśli temat się przyjmie, to może takie mikro tutoriale zagoszczą na blogu na dobre.And a picture how it looks on the vehicle in the first layer of the undercoat.

I hope you liked it.
Feel free to comment, let me know what you think or show your construction from rubbish.
If the topic is accepted, maybe such micro tutorials will be on the blog for good.


wtorek, 23 maja 2017

Czołgiem - Iron Hands Razorback Scratch Build

109 dzień w sieci...
Jak pogodzić życie i hobby....
Witajcie. Dziś zgodnie z zapowiedziami wpis o Warhammerze 40 000.
W ostatnich dniach skleiłem i zapodkładowałem mój pierwszy czołg dla Iron Handsów.

Przed wami krótka relacja z budowy od zera Rhazorback'a:
Hi! Today something from Warhammer 40 000. In the last days I made my first Tank for my Iron Hands army.

Short story about how I made scratch build Razorback

Za podstawowy materiał posłużyły mi ścinki płyty PCV, jakiej agencje reklamowe używają do wykonywania reklam, szyldów etc. Rozpocząłem od sklejania charakterystycznych boków pojazdu.
My main material was PVC board. I have original rhino, so I just make some measurement with hand ruler.
I started with characteristic side panels.

Następnie skleiłem korpus, aby pojazd nabrał gabarytów. Potem przyszła kolej na koła oraz gąsienice - chyba najtrudniejsza część modelu. Wykonałem je z poxiliny odciskanej w formie, za wzór posłużyła mi oryginalna gąsienica z Rhino oraz koło wykonane z zakrętki, plastiku i małej zębatki.
Next step was to glue the whole main body together. After that I made track and wheels - it was the trickiest part. I cast them from some epoxy putty - I take original bits and made some mold.


Dalej pozostałe płyty oraz włazy z PCV.
Next panels from PCV board. 

Po zamknięciu formy przyszła pora na przyjemności - detale. Trochę bitsów, części z zabezpieczeń
kartridżu do drukarki, części zabawek i starego zegarka. Nity z cienkiego pręcika PCV kupionego w sklepie modelarskim.
After finishing the main body it was time for some pleasure - all details. I use a mix of bits, toys, an old watch and some cartridge protection. Rivets I made from PCV rot.

Ostanie detale - włazy oraz wieżyczka z miotaczem płomieni. I czołg gotowy. 
Last details - hatches and tank turret with flamer and done! Tank ready

Jeszcze zdjęcia modelu w pierwszej warstwie podkładu. Rhazorback prawie gotowy, aby dostarczać dzielnych Marinsów w sam środek bitwy. 

Praca nad tym modelem zajęła mi ok. 14 godzin, ale sprawiła dużo frajdy i satysfakcji. Jak na pierwszą taką budowę poszło nawet nieźle. Następne maszyny, które będę budował od zera prawdopodobnie nie będą się aż tak trzymać swoich pierwowzorów. 

Jak zawsze zapraszam do komentowania - dajcie znać co sądzicie :)
Some phots with the first coat of primer. Razorback is almost ready to deliver my Iron Hands into the battle. 

Work on this model takes me around 14 hours - but it was a fun time. I think as my first scratch build it looks good. Next vehicle with I will build from start will be not as close to originals miniatures as this one. 

Give me know want you to think about this model.