niedziela, 30 stycznia 2022

Grot Tanks - start of new army

1826 dzień w sieci... / 1826 days in the web...
Hobbypocalypse month 1
Dawno nic nie było na blogu bo czasu mało a remont w mieszkaniu przedłuża się.
Jednak nowy rok przynosi nowe wyzwania - postanowiłem wziąć udział w wyzwaniu ogłoszonym przez ekipę z Deployment Zone TV a mianowicie Hobbypocalypse - przez pół roku co miesiąc będę malował 250 pkt nowej armii. Dzięki temu w połowie roku będę miał nową armie na 1500 pkt.

Nie będę też ukrywał, że korzystając z okazji odhaczę też styczniowe FKB. 
Furiusz na Furius Paints ogłosił temat:

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, SŁOŃCE ZACHODZI, A WÓDKA SIĘ KOŃCZY

I prócz ogłoszenia nowego projektu chciałem też pokazać wam ukończone 5000 punktów pomalowanej armii Kosmicznych Marines - niestety nie mam jak w obecnym momencie jak rozpakować całej kolekcji. Cóż życie. 
Wiec świat się zmienia - czas na nową armie :)
There was nothing on the blog for a long time, because the time is short and the renovation in the apartment is prolonged.
However, the new year brings new challenges - I decided to take part in the challenge announced by the Deployment Zone TV team, namely Hobbypocalypse - for six months every month I will paint 250 points of a new army. Thanks to this, in the middle of the year I will have a new army of 1500 points.

I will also not hide that I will also tick off the January FKB.
Furius on Furius Paints announced the topic:

THE WORLD CHANGES, THE SUN SETS AND THE VODKA ENDS

And apart from the announcement of the new project, I also wanted to show you the completed 5000 points of the painted army of Space Marines - unfortunately, I have no way at the moment how to unpack the entire collection. Well, life.
So the world is changing - time for a new army :)