piątek, 29 kwietnia 2022

Fire Teeth Gang second Deff Dread - FKB ed #92

1915 dzień w sieci... / 1915 days in the web...
Big red and clunky. the second...

Gdy Dziad z Lasu ogłaszał temat dziewięćdziesiątej drugiej edycji Figurkowaego Karnawału miałem nadzieje, że uda się zrobić coś nowego. 
Jednak przebudowa mieszkania wciąż trwa i będę się musiał ratować modelem zostawionym do późniejszego pokazania. 

Jak się on wpisuje w kategorie: Będzie Dobrze! albo Grimdark Srimsrark - jako tako :P Wszak orkowie w świecie grimdarku przyszłości bawią się najlepiej - dla nich wszystko jest wieczną zabawą- głośną i najlepiej związaną ze rozerwaniem czegoś na strzępy - zupełnie jak wiecznie brojące szczeniaczki.

A jak już rozmawiamy o szczeniaczkach: Mój nowy pomocnik i moralne wsparcie - Winston 

(Prawda, że ładnie przeszedłem od modeli które tylko luźno pasują do karnawału do szczeniaczka - ale nie możecie się gniewać - przecież każdy lubi szczeniaczki) 
When Dziad z Lasu announced the topic of the ninety-second edition of the Figurine Carnival, I had the hope that something new would be done.
However, the redevelopment of the apartment is still ongoing and I will have to save myself from the model left for later showing.

How does it fit into the categories: It will be okay! or Grimdark Srimsrark - somehow: P After all, the orcs in the world of the grimdark of the future have the best fun - for them everything is eternal fun - loud and best associated with tearing something apart - just like perpetually raving puppies.

And as we talk about puppies: My new helper and moral support - Winston

(It's true that I have moved from models that only loosely fit in the carnival to a puppy - but you can't be angry - everyone likes puppies)
czwartek, 21 kwietnia 2022

Fire Teeth Gang Warboss

1907 dzień w sieci... / 1907 days in the web...
Biggest ork in town...


Dziś coś specjalnego.  

Mój pierwszy Orczy Herszt - przywódca mojego Gangu Płonących Zembuf.

Pomalowany tuż przed tym jak musiałem spakować warsztat do kartonów.

Odrestaurowując ten stary metalowy model pokusiłem się tylko o niewielkie przeróbki ale sądzę, że dodały one sporo charakteru.
Herszt dorobił się prawie husarskich skrzydeł aby być jeszcze szybszym (można przypuszczać, że spotkał kiedyś na swojej drodze kiedyś Mroczne Anioły)
Musiałem również stworzyć odpowiedni totem w miejsce brakującego, do tego użyłem bitsów od dzikich orków oraz kawałków plastiku i łańcuszka. 

Nie mogę się doczekać aż zobaczę go na polu bitwy.
Today is something special. 
My first Ork Warboss - leader of my Fire Teeth Gang

Painted just before I had to pack the workshop into cartons.

When restoring this old metal model I was only tempted to make small changes, but I think they added a lot of character.
The leader had almost hussar wings to be even faster (it can be assumed that he once met Dark Angels on his way)
I also had to create a suitable totem in place of the missing one, for this I used wild orc bits and pieces of plastic and a chain.

I can't wait to see him on the battlefield.piątek, 15 kwietnia 2022

Fire Teeth Gang Deff Dread

1901 dzień w sieci... / 1901 days in the web...
Big red and clunky...

Przebudowa moje mieszkania wciąż trwa ale na szczęście pakując hobby do kartonów pamiętałem aby zrobić parę zdjęć modeli którymi się nie chwaliłem jeszcze :) 

Ponoć żadna szanująca się banda zielonoskórych nie jest kompletna bez takich klekoczących maszyn. Pierwszy z dwóch Mordodredów do mojego gangu Płonących Zembuff.

Musze przyznać, że jestem zadowolony jak ten model wygląda, czekam aż będę miał okazje go wypróbować na stole. 
The redevelopment of my apartment is still going on, but fortunately, when I was packing my hobby into cardboard boxes, I remembered to take some photos of models that I have not boasted about yet :)

It is said that no self-respecting greenskin band is complete without such rattling machines. The first of two Deff Dreads for my Fire Teeth gang.

I have to admit that I am satisfied with how this model looks, I am waiting for the opportunity to try it on the table.