poniedziałek, 30 grudnia 2019

Figurkowy Karnawał Blogowy #64 - Runda dodatkowa

1066 dzień w sieci... / 1066 days in the web..
DIY for Christmas...

Grudzień to magiczny czas wypełniony spotkaniami z bliskimi, pysznym jedzeniem i (czego sobie oraz wam życzę) błogim lenistwem. Co dzieje się jednak w naszych modelarskich warsztatach grudniową porą? - poza Świąteczną Wymianą Figurkową - dlatego powstała runda dodatkowa - pretekst aby pochwalić się tym czym zajmujecie się w okolicach świąt :D

Ja kontynuując małą, domowa tradycje wykonałem ozdobę świąteczną na choinkę. To już trzeci rok z rzędu własnoręcznie ozdabiam bombki. Sprawia to mnóstwo radości i zapewnia unikalną ozdobę na bożonarodzeniowym drzewku. Jestem przekonany, że za rok dołączę to kolekcji kolejną ręcznie malowaną ozdobę.
December is a magical time filled with meetings with loved ones, delicious food and (what I wish you and myself) blissful laziness. But what happens in our modelling workshops in December? - apart from the Christmas Figurine Exchange - that's why an additional round was created - an excuse to show off what you do around Christmas: D


I continued the small, home-made tradition and made a Christmas tree ornament. This is the third year in a row that I decorate Christmas baubles with my own hand. This makes a lot of joy and provides a unique decoration on the Christmas tree. I am convinced that next year I will join this collection with another hand-painted ornament.


niedziela, 29 grudnia 2019

IV Świąteczna Wymiana Figurkowa - Otrzymane i ofiarowane

1065 dzień w sieci... / 1065 days in the web..
Christmas time...

Świąteczna Wymiana Figurkowa powoli dobiega końca, najwyższy zatem czas pochwalić się tym, co ja dostałem oraz tym, co sprezentowałem znajomemu bloggerowi.

Tomasz Poprostu malujący rzeczy przygotował dla mnie uroczą dioramkę z Kradziejami genów :D Dzięki niemu moje biurko w święta już zawsze będzie mieć odpowiednią dekorację.

Więcej poprostu pomalowanych rzeczy znajdziecie na facebookowym blogu autora: Just Painting Thinks

The Christmas Figurine Exchange is slowly coming to an end, so it is the best time to show what I got and what I gave to a friend blogger.

Tomasz just painting things prepared for me a charming diorama with theft of genes: D Thanks to him my desk on every Christmas will always have a proper decoration.

You can find more just painted items on the author's Facebook blog: Just Painting Thinks
Ja, w tym roku, miałem okazję obdarować dobrą (choć niekiedy nieco ponurą :P) duszę blogosfery. Ojca Dyrektora Warheima, niestrudzonego bloggera i organizatora najlepszych turniejów Warheima po tej stronie Jarugi. 

QC z dobrze znanego blogu Danse Macabre otrzymał ode mnie Stormcasta autostopowicza. Nieco znudzony walkami, w turbofantastycznym świecie Age of Sigmar, nasz dzielny Simgaryta zaprągnął odetchnąć w Warheimowych klimatach. Nie trudno mu się dziwić przy ostatniej modzie na powrót do starego młotka :D

Kto wie, może QC potraktuje ten dowcip serio i 2020 będzie rokiem Stromcastów szturmujących nowe wydanie podręcznika do Warheima.
This year, I had the opportunity to give something to the good soul of the blogosphere. Father of Warheim, tireless blogger and organizer of the best Warheim tournaments on this side of Jaruga.

QC from the well-known blog Danse Macabre received a hitchhiker  Stormcast. Bored of fighting in the turbofantastic world of Age of Sigmar, our brave Sigmarthian wanted to take a break in a Warheim climate. It is not a big surprise according to a current fashion for returning to the old hammer :D


Who knows maybe QC will take this joke seriously and 2020 will be the year of Stromcasts storming the new edition of the Warheim manual.


wtorek, 3 grudnia 2019

Kitbashed Inquisitor

1039 dzień w sieci... / 1039 days in the web..
Nobody expects inquisition...

Niespodziewanie i bez zapowiedzi na blogu ląduje Inkwizytor!

Dziś przed Wami model, który popełniłem dla znajomego z okazji jego urodzin. W czterdziestym milenium prowadzi on do boju kilka armii spojonych wspólną służbą dla Inkwizycji. Naturalnym dla mnie było, że potrzebuje on osobistej reprezentacji Inkwizytora na stole. Zanurzyłem się mocno w pudełku z bitsami i uzyskałem taki efekt.

Za bazę posłużył Stormcast z Age of Sigmar, użyłem również sporo części od Grey Knightów, głowa oraz kilka detali pochodzą z Blood Angelsów oraz innych Space Marinsów.

Nowy właściciel był zadowolony z podarunku, a co Wy o nim sądzicie? 
Unexpectedly and without announcement, the Inquisitor lands on the blog!

Today the model I made for a friend on his birthday. He leads several armed forces in the name of Inquisition. It was natural to me that he needed the Inquisitor's personal representation on the table. I immersed myself in a box with bits and got such an effect.

The base was used by Stormcast from Age of Sigmar, I also used a lot of parts from Grey Knights, the head and some details come from Blood Angels and other Space Marines.

The new owner was happy with the gift, and what do you think about it?

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Figurkowy Karnawał Blogowy #64 - Świąteczna wymiana i runda dodatkowa

1038 dzień w sieci... / 1038 days in the web..
I might skip a month or something...

Grudzień już rozsiadł się w naszym kalendarzu, z radia płyną te same ukochane i znienawidzone świąteczne piosenki, a dziewiętnastu blogerów w pocie czoła pracuje nad modelami w ramach IV Świątecznej Wymiany Figurkowej.
Jednym słowem święta za pasem.

Co jednak z tymi którzy nie zdecydowali się na wzięcie udziału w wymianie? 
Jak rok temu zapraszam was do wzięcia udziału w rundzie dodatkowej pod tematem: 

Święta w warsztacie Pokażcie jak użyliście swoich modelarskich talentów podczas przygotowań do świąt.
December has already settled on our calendar, the same beloved and hated Christmas songs flow from the radio, and nineteen bloggers are working hard on models as part of the 4th Christmas Figurine Exchange.
In a word, Christmas is coming.


But what about those who did not decide to take part in the exchange?
As a year ago, I invite you to take part in the additional round on the topic:Christmas in the workshop

Show how you used your modeling talents in preparation for the holidays.