czwartek, 31 marca 2022

FKB ed #91 - Warzone

1886 dzień w sieci... / 1886 days in the web...
Another hard month for the hobby...

Gdy z początkiem marca okazało się, że za sterami karnawału stanie tym razem Maniex  wiedziałem, że choć symbolicznie będę chciał zaznaczyć swoją obecność w tej inicjatywie. 

Temat wybrany przez Maniexa nie spasował mi delikatnie mówiąc, ale udało mi się jakoś wybrnąć.

Wygrzebałem z kupki wstydu (raczej Hałdy Hańby) modele które kiedyś wpadły mi w ręce. W swoich pierwszych dniach romansu z warhammer 40k planowałem tych modeli użyć jako alternatywnych scoutów do mojej armii space marinsów. 
Jak widać się nie udało :)

Dlatego modele jakie wam pokaże już są w podroży do wodzireja marcowej edycji, który nie pozwoli im kurzyć się na półce ale użyje je do tego do czego zostały stworzone :) 

Dodatkowo liczę na to, że Maniex pochwali się na łamach bloga gdy tchnie nowe życie w te modele. 

Obdarowany obiecał, że w przesyłce powrotnej prześle jakieś wzmocnienie do mojej nowej armii zielonoskórych - może dzięki temu i ja będę miał jakieś wyzwanie na bloga. 

To na dziś tyle! Pomalowanych modeli szukajcie na Maniexite :) 
When, at the beginning of March, it turned out that Maniex would be at the helm of the carnival this time, I knew that, at least symbolically, I would like to mark my presence in this initiative.

The team chosen by Maniex did not fit me gently to speak, but I managed to get through somehow.

I dug up from the pile of shame (or rather Hałdy of Shame) models that once fell into my hands. In my early days of romance with the warhammer 40k, I planned to use these models as alternative scouts for my army of space marines.
As you can see, it didn't work :)

Therefore, the models that I will show you are already on the way to the champion of the March edition, which will not allow them to dust on the shelf, but will use them for what they were created for :)

In addition, I hope that Maniex will praise the pages of the blog when he breathes new life into these models.

The recipient promised that he would send some kind of reinforcement to my new army of greenskins in the return shipment - maybe thanks to this, I will also have a challenge for the blog.

That's it for today! Look for painted models on Maniexite :)