piątek, 31 stycznia 2020

Stworze vol2 - Rusałka - FKB ed. #65

1097 dzień w sieci... / 1097 days in the web..
send nudes...

Koniec miesiąca tradycyjnie przynosi nam wpis z okazji Figurkowego Karnawału Blogowego. 

Sześćdziesiątą piątą edycję comiesięcznej zabawy prowadzi QC DansE MacabrE, a temat wyznaczony na styczeń to:

Zakazany Owoc

Owoc ten był ciężkim orzechem do zgryzienia. Długo szukałem odpowiedniego modelu. Mój wybór ostatecznie padł na Rusałkę do gry planszowej Stworze. 

Model jest jedenym z dodatków, jakie można sprawić sobie do tej zanurzonej w słowiańskim klimacie gry. 

Malowanie sprawiło mi wiele trudności i nie jestem z niego całkowicie zadowolony. Wyraźnie muszę poćwiczyć malowanie "golizny". 

W każdym razie Rusałka dołączy do Mary i Bezkosta, których udało im się pomalować wcześniej w ramach 54 edycji karnawału.
The end of the month traditionally brings us an entry for the Figurine Blog Carnival.

The sixty-fifth edition of the monthly fun is led by QC from DansE MacabrE and the topic he set for January is:


The Forbidden fruit

This fruit was a hard nut to crack. I was looking for the right model for a long time. My choice finally fell on Rusalka to the board game Stworze.

This model is one of the additions you can get to this game immersed in the Slavic atmosphere.

The painting was difficult for me and I'm not completely happy with it. I clearly need to practice painting "nakedness".

In any case,  Rusalka will join The Nightmare & The Boneless whom I managed to paint earlier as part of the 54th edition of the carnival.


poniedziałek, 13 stycznia 2020

Iron Hands Devastator Squad

1079 dzień w sieci... / 1079 days in the web..
at last!
Oj ten projekt długo leżał w poczekalni. Skonwertowani dawno temu, czekali na malowanie ponad dwa lata. Gdy już dostali kolorów i trafili na podstawki to dość szybko wylądowali na stole do gry. Jednak wciąż nie było ich na blogu - czas to naprawić!

Prezentowane dzisiaj modele to dzikie konwersje z monopose'owych marinsów, z pudła "Bitwa o Marcragge" oraz gravów pochodzących z zestawu centrurionów. Sierżant został ulepiony z różnych bitsów. 
Zdjęcia niepomalowanych modeli możecie znaleźć w tym antycznym poście.
Armorium Cherub widoczny na pierwszym zdjęciu stworzyłem w międzyczasie - możecie poczytać o nim tutaj.

Malowanie to klasyczny już dla mnie schemat moich kosmiczncyh marynarzy - pokusiłem się jednak po raz pierwszy o użycie kalek. Efekt jest całkiem niezły w mojej ocenie. 

Malowanie tego oddziału było dziwnym doświadczeniem - wracając do projektu po dwóch latach zobaczyłem ile rzeczy teraz zrobiłbym inaczej.

Jak Wam się podoba? 
Oh, this project has long been in the waiting room. Converted a long time ago, they waited for painting for over two years. Once they got the colours they landed on the playing table fairly quickly. However, they were still not on the blog - it's time to fix it!

These models are converted from monopose marines from the "Battle of Marcragge" box and Grav cannons from a set of centurions. The sergeant was made of various bits.
Photos of unpainted models can be found in this antique post.
The Cherub armor visible in the first photo I created in the meantime - you can read about it here.


Painting is a classic for me scheme for painting my space marines - however, I was tempted to use decals for the first time. The effect is quite good in my opinion.

Painting this squad was a strange experience - returning to the project after two years I saw how many things I would do differently now.

How do you like it?Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad sergeant

Iron Hands Devastator Squad sergeant

Iron Hands Devastator Squad sergeant

Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad

Iron Hands Devastator Squad

piątek, 3 stycznia 2020

IV Świąteczna Wymiana Figurkowa - Podsumowanie

1069 dzień w sieci... / 1069 days in the web..
What did you get this year?...

I tak niepostrzerzenie staliśmy się ludźmi żyjącymi w latach dwudziestych dwudziestego pierwszego wieku. 
Z tej okazji życzę Wam szczęścia i pomyślności w nowym roku.

Najwyższa też pora, aby podsumować IV Świąteczną Wymianę Figurkową oraz Grudniową rundę dodatkową.


W 2019 roku w wymianie wzięło udział 19 uczestników, którym serdecznie gratuluję. 


Zapraszam do zapoznania się z tym kto, dla kogo i co w ramach naszej zabawy :D

(braki linków w liście zostaną uzpełnione, gdy spóźnialscy się obudzą)


Kris z Dust Brother

Koyoth z Shadow grey

Tomasz z Just Painting Things!

Groan z Dziennik Groana
Wysłany

Torin z Paint Crime Site

Luca Lago z Gorzej się nie da

Elmin z Paint For The Paint God

QC z DansE MacabrE

Grish z Fat lazy painter

Potsiat z Gangs of Mordheim

Bahior z The Dark Oak

Bird
Otrzymany
Wysłany

Uther z Uther's Forge
Otrzymany
Wysłany

Maniex z Manniexite
Otrzymany
Wysłany

Dominixol z WrocWar
Otrzymany
Wysłany

Grot Ordely
Otrzymany
Wysłany

Łukasz
Otrzymany
Wysłany

Pokrzyw
Otrzymany
Wysłany

Michał z Micro Art Studio
Otrzymany
Wysłany


Poza wymianą w tym roku ogłosiłem także rundęe dodatkową dla tych, którzy nie zdecydowali się wziąć udziału w zabawie, ale chcieli się pochwalić tym co grudniową porą majstrowali w warsztacie. Tym razem w rundzie dodatkowej pojawiły się trzy wpisy:Viluir z Rzuć 90k6!

Pepe z Fantasy w miniaturze

Bahior czyli ja 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim za udział i zapraszam do comiesięcznej aktywności w ramach Figurkowego Karnawału Blogowego. Styczniowym wodzierejem tej imprezy został QC, a temat możecie znaleść tutaj.

Na zakończenie jeszcze klika zdjęć tegorocznych modeli:
And so imperceptibly we became people living in the 20s of XXI century.
On this occasion, I wish you happiness and prosperity in this new year.

It's also time to sum up the 4th Christmas Figurine Exchange and the December additional round.

In 2019, 19 participants took part in the exchange, whom I would like to congratulate.

I invite you to familiarize yourself with who, for whom and what as part of our Secret Santa :D
(missing links in the letter will be filled when the latecomers wake up)


Kris from Dust Brother

Koyoth from Shadow grey

Tomasz from Just Painting Things!

Groan from Dziennik Groana
Sent

Torin from Paint Crime Site

Luca Lago from Gorzej się nie da

Elmin from Paint For The Paint God

QC from DansE MacabrE

Grish from Fat lazy painter

Potsiat from Gangs of Mordheim

Bahior from The Dark Oak

Bird
Received
Sent

Uther from Uther's Forge 
Received
Sent

Maniex from Manniexite
Received
Sent

Dominixol from WrocWar
Received
Sent

Grot Ordely
Received
Sent

Łukasz
Received
Sent

Pokrzyw
Received
Sent

Michał from Micro Art Studio
Received
Sent

In addition to the Exchange this year, I also announced an additional round for those who did not decide to take part in the game but wanted to show off what they tinkered within the workshop in December. This time in the additional round there were three entries:

Viluir from Roll 90k6!

Pepe from Fantasy in miniature

Bahior 

Once again, thank you all for participating and I invite you to monthly activity as part of the Figurine Carnival Blog. The January leader of this event is QC and you can find the topic here.At the end, a few photos of this year's models: