wtorek, 21 września 2021

Iron Hands Suppressors - FKB ed #85

1695 dzień w sieci / 1695 days in the web
just flying around with heavy guns...

Dziś pora na wpis w ramach figurkowego karnawału blogowego. W tym miesiącu przewodniczącym tej zabawy został potsiat z bloga Gangs of Mordheim. Temat wybrany na wrzesień tego roku brzmi:

To się wytnie!

Przez chwile musiałem się zastanowić jakie modele przygotuje tym razem. 
Mój wybór padł na oddział Suppressorów dla mojej armii Żelaznych Dłoni. To, że te konwersje były zaczetę przed wrześniem się wytnie (pierwsze cięcie)
Przeróbki na jakie zdecydowałem się były dośc poważne. Zmieniłem bronie, plecaki oraz pozy każdego z modelu dodatkowo używając nieco bitsów aby zwaloryzować modele. Było przy tym naprawdę sporo cięcia (drugie cięcie). 
Zmiana pozycji modeli był tym razem dość trudna i nie tylko były momenty, że miałem ochotę się pociąć (trzecie cięcie) ale też udało mi się dosłownie pociąć sobie przy tym palce (czwarte cięcie)
Postanowiłem również nie używać kretyńskich (bo ciężko napisać innaczej) podstawek producenta. Dlatego wyciąłem (piąte i ostatnie cięcie) z różnego rodzaju plastiku nowe podstawki mające symulować szczyt budynku czy jakiejś konstukcji technicznej. 


Today it's time for an entry as part of the figurine blog carnival. This month, potsiat from the blog Gangs of Mordheim became the chairman of this game. The theme selected for September this year is:

It will cut!

For a while, I had to consider what models he will prepare this time.
My choice was the Suppressor squad for my army of Iron Hands. The fact that these conversions were to start before September were cut (first cuts).
The modifications I made were quite serious. I changed the weapons, backpacks and poses of each model, additionally using some bits to valorize the models. There was really a lot of cutting out parts (second cut).
Changing the position of the models this time was quite difficult and not only were there moments when I wanted to cut myself (third cut), but I also managed to literally cut my fingers (fourth cut).
I also decided not to use moronic (because it's hard to write otherwise) manufacturer's stands. That is why I cut (fifth and last cut) from various types of plastic, new bases to simulate the top of a building or some technical structure.4 komentarze: