czwartek, 30 czerwca 2022

Iron Hands Aggressors Squad - FKB ed #94

1977 dzień w sieci... / 1977 days in the web...
Crush them beneath our fists...

Po raz kolejny mój wpis na Figurkowy Karnawał Blogowy wymknął mi się spod kontroli. No trudno. 

Temat 94 edycji FKB wybrany przez potsiat'a na swoim blogu Gangs of Mordheim brzmi: 

Dobry, zły i brzydki

Więc mam dla was sześciu "Dobrych" marinsów. Bardzo złych i wściekłych. I tak obwieszonych bronią że ciężko o nich mówić ładni.

Iron Hands Aggressors

Blisko dwu i pół metrowy nadludzie w najcięższym typie pancerza, każdy z para rękawic które mogą kruszyć bunkry, powieszonymi karabinami wypływającymi morze pocisków i wyrzutniami granatów na plecach. Tutaj nie ma wielu kompromisów.


Once again, my entry on the Figurine Blog Carnival got out of hand. Anyway

The theme of the 94th edition of FKB selected by potsiat on his blog Gangs of Mordheim is:

The good, the bad, and the ugly

So I have six "Good" marines for you. Very bad and angry. And each is packed with weapons that it's hard to talk about as "pretty".

Iron Hands Aggressors

Nearly two and a half meters tall superhuman in the heaviest type of armour, each with a pair of gloves that can crush bunkers, hanging rifles capable to shoot a sea of projectiles and grenade launchers on the back. There aren't many compromises here.
1 komentarz: