niedziela, 30 czerwca 2019

Tech-priest Eversor Assassin- FKB ed. #58

885 dzień w sieci... / 885 days in the web...
Cover-ops! This time a maniacal robot killer...


Upalny czerwiec dobiega właśnie końca. Czas więc na wpis z okazji Figurkowego Karnawału Blogowego!

Na łamach bloga Zielony Skaven ogłoszono czerwocy temat, którym była:

Horda

Niezliczona rzesza wrogów to poważny problem na polu bitwy. Aby poradzić sobie z takim zagrożeniem, postanowiłem dołączyć do moich sił mordercę absolutnego - everssorów. To ci z pośród Imperialnych zabójców, którzy drogę do celu torują sobie po trupach wrogów. 

Moim pomysłem na temat hordy jest model, będący moją odpowiedzią na tego typu zagrożenia w 40stym milenium. 

Konutunując pomysł przedstawiony Wam przy pierwszym Imperialnym zabójcy, także tym razem postanowiłem stworzyć zabójcę wywodzącego się z Mechanicus. 

Eversor Assassin
aka
Tech-priest Assassin

To była wymagająca konwersja, ale jestem zadowolony z efetku. 

A jak Wam się podoba? 
It's time for a new blog entry in "Figurkowy Karnawał Blogowy"!


As some of you know, Karnawał is an initiative associating Polish bloggers for monthly work on a given topic, connected with wargaming.


The topic, announced at the page, Zielony Skaven, was:

The Horde

Countless enemies are a serious problem on the battlefield. In order to deal with such a threat, I decided to join my forces with an absolute murderer - everssors. There are among the Imperial assassins, who follow their corpses to their destination.

So my response to this month topic is unit that counters this type of threat.

I'm continuing the idea presented to you at the first Imperial assassin. Also this time I decided to create a murder derived from Mechanicus.

Eversor Assassin
aka
Tech-priest Assassin

It was a demanding conversion but I'm happy with the effect.

Do you like it?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz