poniedziałek, 30 grudnia 2019

Figurkowy Karnawał Blogowy #64 - Runda dodatkowa

1066 dzień w sieci... / 1066 days in the web..
DIY for Christmas...

Grudzień to magiczny czas wypełniony spotkaniami z bliskimi, pysznym jedzeniem i (czego sobie oraz wam życzę) błogim lenistwem. Co dzieje się jednak w naszych modelarskich warsztatach grudniową porą? - poza Świąteczną Wymianą Figurkową - dlatego powstała runda dodatkowa - pretekst aby pochwalić się tym czym zajmujecie się w okolicach świąt :D

Ja kontynuując małą, domowa tradycje wykonałem ozdobę świąteczną na choinkę. To już trzeci rok z rzędu własnoręcznie ozdabiam bombki. Sprawia to mnóstwo radości i zapewnia unikalną ozdobę na bożonarodzeniowym drzewku. Jestem przekonany, że za rok dołączę to kolekcji kolejną ręcznie malowaną ozdobę.
December is a magical time filled with meetings with loved ones, delicious food and (what I wish you and myself) blissful laziness. But what happens in our modelling workshops in December? - apart from the Christmas Figurine Exchange - that's why an additional round was created - an excuse to show off what you do around Christmas: D


I continued the small, home-made tradition and made a Christmas tree ornament. This is the third year in a row that I decorate Christmas baubles with my own hand. This makes a lot of joy and provides a unique decoration on the Christmas tree. I am convinced that next year I will join this collection with another hand-painted ornament.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz