poniedziałek, 31 maja 2021

Harlequin kill team - FKB ed. #81

1582 dzień w sieci / 1582 days in the web
I forgot to share this..

Koniec miesiąca to naturalny czas na wpis w ramach Figurkowego Karnawału Blogowego.
W tym miesiącu temat wyznaczony przez Wołka Zbożowego brzmi:

Półeczka

Temat świetny ale dla mnie nieco przedwczesny :)
Nigdy nie miałem półeczki na której mógłbym dumnie prezentować swoje modele. W najbliższym czasie jednak ma się to zmienić. Wraz z remontem, który właśnie wkracza do mieszkania, ma pojawić się dedykowana przestrzeń dla moich modeli. 
Ale o tym napiszę więcej w przyszłości :)

Za to znalazłem coś co też jest swojego rodzaju półeczką, a z powodu mojego roztargnienia nie podzieliłem się tym na blogu. 
Prawie rok temu pracowałem na niewielkim odziałem Hareliknów do Kill Teama stylizowanym na postacie z Szekspirowskiego Makbeta i nawet pokazałem tutaj pracę w trakcie. Ale z niewiadomych przyczyn ukończona drużyna wraz z podstawką sceniczną nigdy tu nie wylądowała. 

Wiec dziś przed wami pełna obsada w składzie: Makbet, Król szkotów Duncan, Lady Makbet, Trzy Wiedźmy. 

Dajcie znać co tym myślicie :) 
The end of the month is a natural time for an entry into the Figurine Blog Carnival.
This month, the theme set by Wołek Zbożowy is:

Shelfie

Great topic but a bit premature for me :)
I have never had a shelf on which to proudly present my models. However, this is expected to change in the near future. Along with the renovation (that is just entering the apartment), a dedicated space for my models is to appear.
But I will write more about it in the future :)

But I found something that is also a kind of shelf, and because of my distraction, I did not share it on the blog.
Almost a year ago, I was working on a small branch of the Harelikns to Kill Team styled after Shakespeare's Macbeth and even showed the work in progress here. But for unknown reasons, the completed team with the stage base never landed here.

So, today we have a full cast of: Macbeth, King Duncan of Scots, Lady Macbeth, Three Witches.

Let me know what you think :)
2 komentarze: