czwartek, 1 lipca 2021

Iron Hands Contemptor Dreadnought - FKB ed. #82

1613 dzień w sieci / 1613 days in the web
A lot of spare weapons...

Koniec miesiąca nominalnie był już wczoraj i teraz pędzę na złamanie karku aby opublikować post w ramach czerwcowej edycji karnawału którego temat brzmi:

(za)pasy

Muszę przyznać, że przez większą część miesiąca miałem inne plany ale jakiś diabeł podkusił mnie aby te plany zmienić.
I tym sposobem pomalowałem Contemptor Dreadnought dla moich Żelznych Dłoni z sporym (za)pasem dodatkowego uzbrojenia. 

Nie przedłużając oto on: 
The end of the month nominally was yesterday and now I'm rushing at breakneck speed to publish a post as part of the June edition of the carnival whose theme is:

(za)pasy - (word game - supplies and "belt" at the same time)

I had other plans for this but some devil had tempted me to change my plans.
And this is how I painted the Contemptor Dreadnought for my Iron Hands with a large "belt" of additional weapons.

Here it is:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz