wtorek, 10 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 10

950 dzień w sieci... / 950 days in the web..
Ten days in a row - it's a new record! 

Już od dziesięciu dni spędzamy czas z 30-dniowym Wyzwaniem Fantastycznym, czas prostych pytań dobiegł końca, teraz będzie coraz trudniej. Dziś przed nami:


Twoje ulubione uniwersum fantastyczne?

Właściwie to, aby być absolutnie szczerym, muszę wybrać dwa. Jedno dość oczywiste dla odwiedzających bloga - uniwersum Warhammera 40k, drugie - mój autorski świat, w którym prowadziłem sesje RPG - moje własne prywatne poletko do kreowania historii. Może kiedyś, jeśli uda się mi wrócić do prowadzenia sesji, świat ten będzie na tyle gotowy, abym mógł go zaprezentować szerszej publiczności.We have been spending the ten days with 30-day Fantastic Challenge, the time for simple questions has come to an end now it will be harder and harder. Today is ahead of us:

Your favourite fantastic universe?

To be honest I have to choose two. One fairly obvious for visitors to the blog is the Warhammer 40k universe, the other is my author's world in which I conducted RPG sessions - my private plot for creating history. Maybe someday, if I manage to return to conduct the session, this world will be ready enough for me to present it to a wider audience.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz