środa, 18 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 18

963 dzień w sieci... / 963 days in the web..
I cannot stand him.

Od osiemnastu dni zmagamy się z 30-dniowowym Wyzwaniem Fantastycznym. Dziś nie może być inaczej

Twój najmniej lubiany bohater negatywny?


Tym razem, w pełnej odpowiedzi na to pytanie przeszkadza mi bohater, który ostatnio bardzo, ale to bardzo mnie rozczarował. Na tyle, że nie potrafię wybrać innego - ten non stop powraca. Rozczarowujący, drażniący i niezbyt przekonywujący - zresztą jak cały film: 

Ego
Guardians of the Galaxy Vol. 2
We have been struggling with a fantastic 30-day Challenge for eighteen days. Today it can not be otherwise.

Your least favourite negative hero?


This time in the full answer to this 
question bothers me a hero who recently very but it disappointed me very much. To the extent that I can't choose another one - it keeps coming back all the time. Disappointing, irritating and not very convincing - anyway, like the whole movie:


Ego
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz