czwartek, 19 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 19

964 dzień w sieci... / 964 days in the web..
Time for some heresy...

Dziewiętnasty dzień - dziewiętnaste pytanie  30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:

Najmniej lubiana rasa fantastyczna?

Ewoks

I możecie mnie spalić za to na stosie ale naprawdę nie lubię tych misowatych stworzeń. Ta saga mogła by się obyć bez nich. I wbrew jakimś teorią widziałem Gwiezdne Wojny w dzieciństwie.

Na szczęście szczątki Gwiazdy Śmierci, zgodnie z prawami fizyki, musiały spaść na ten księżyc uśmiercając ostatecznie te nieszczęsne stworzenia. 


Nineteenth day - the nineteenth question of the 30-day Fantastic Challenge:

The least liked fantastic breed?

Ewoks

And you can burn me at the stake for that but I don't like these bearlike creatures. This saga could be without them. And, contrary to some theory, I saw Star Wars in my childhood.

Fortunately, the remains of the Death Star, according to the laws of physics, must have fallen on this moon, eventually killing these unfortunate creatures.


1 komentarz:

  1. co się stało z resztkami Gwiazdy Śmierci zobaczysz w ostatniej odsłonie SW ;)

    OdpowiedzUsuń