czwartek, 12 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 12

957 dzień w sieci... / 957 days in the web..
Hello there...

Dziś w codziennych odpowiedziach na pytania zadawane przez 30-dniowe Wyzwanie Fantastyczne spróbujemy rozwikłać skomplikowaną kwestie: 

Twój ulubiony bohater pozytywny?


No to jest naprawdę trudne pytanie. Jest wiele pretendentów do tego tytułu: Pilot Pirx, Obi-wan, Paul Atryda, Jean Luck Picard, Kira Nerys i wielu, wielu innych.
Jednak mój wybór musi paść na niezastąpioną Elen Ripley, graną przez  fenomenalną (jak zawsze) Sigourney Weaver.
Today, in the daily answers to the questions asked by the 30-day Fantastic Challenge, we will try to solve a complicated issue:

Your favourite positive hero?

Well, this is a really difficult question. There are many contenders for this title: Pilot Pirx, Obi-wan, Paul Atryda, Jean Luck Picard, Kira Nerys and many others.

However, my choice must fall on the irreplaceable Elen Ripley played by the phenomenal (as always) Sigourney Weaver.


Serię Alien widziałem zdecydowanie za wcześnie - rodzicielstwo kiedyś zezwalało puszczać z VHS'u dziecku Aliens na imprezie rodzinnej. 

Opowiedziałbym coś więcej, ale chyba muszę obejrzeć reżyserską wersję pierwszej cześć po raz, Bóg wie, który :D 

I saw the Alien series far too early - parenting once allowed VHS to play a child Aliens at a family party.

I would tell something more but I think I have to watch the director's version for once God knows which time :D

Na koniec, jeden z ulubionych fragmentów Aliens z kolejną wysoko klasyfikowaną w rankingu postacią :D 
Finally, one of the Aliens favourite fragments with another character highly classified in the ranking: D
jjj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz