poniedziałek, 30 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 27

972 dzień w sieci... / 972 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty siódmy dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Twój ulubiony fantastyczny minerał?

Chyba jest tylko jedna fantastyczna substancja która mogłem wybrać w odpowiedzi na dzisiejsze pytanie: 

Melange
"Przyprawa"
Z powieści Diuna Franka Herberta

Dające długie życie, moc prekognicji silnie uzależniający narkotyk który pozyskuje się na jeden planecie w wszechświecie. Nie wspominam nawet o pustynnych czerwiach na które trzeba uważać pozyskując te "przyprawę".
The twenty-seventh day of the 30-day Fantastic Challenge:

Your favourite fantastic mineral?

There is probably only one fantastic substance that I could choose to answer today's question:

Melange
"Spice"
From the novel by Dune Frank Herbert

Giving a long life, the power of precognition, a highly addictive drug that is obtained on one planet in the universe. I do not even mention the desert broods that you need to watch out for when obtaining this "spice".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz