piątek, 6 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 6

952 dzień w sieci... / 952 days in the web..
You must gather your party before venturing forth..
To już szósty dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego dziś odpowiadamy na pytanie:


Twoja ulubiona fantastyczna gra komputerowa?

I dziś bez wahania. Może nie najlepsza gra w historii, i może nie grałem w nią w ostatnich latach, ale na pewno ulubiona:


Baldur's Gate II: Shadows of Amn

Spędziłem przy tej grze dużo czasu! Nie jestem pewien ile razy ją ukończyłem. W pewnym momencie zaraz po ukończeniu zaczynałem raz jeszcze, praktycznie bez przerwy. I tak w pewnym momencie przechodziłem część pierwszą z dodatkami, aby przejść część drugą z dodatkiem i jeszcze raz od początku. 

I byłbym kompletnie nie lojalnym fanem, gdybym nie wspomniał o najlepszej lokalizacji w historii gier! Kto raz zagrał już na zawszę będzie słyszał Piotra Fronczewskiego jako narratora historii w Zapomnianych Krainach. Ale nie tylko każda udźwiękowiona postać była fenomenalnie odegrana i przepisana na polski język. Niektóre teksty na zawszę będą kultowe!
This is the sixth day of the 30-day Fantastic Challenge today, we answer the question:

Your favourite fantastic computer game?

And today without hesitation. Maybe not the best game in history, and maybe I haven't played it in recent years but favourite:

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

I spent a lot of time with this game! I'm not sure how many times I've graduated. At some point, right after graduation, I started again practically without a break. And so at some point, I went through the first part with additions to go the second part with the addition and again from the beginning.

And I would be a completely loyal fan not to mention the best game location in history - Who once played polish version forever will hear Piotr Fronczewski as a narrator of history in Forgotten Realms. But not only - every voiced character was phenomenally played and transcribed into Polish. Some lyrics will always be cult!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz