piątek, 27 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 24

969 dzień w sieci... / 969 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty czwarty dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:

Ulubiona magia lub technologia?

Moją ulubioną technologią jest ta która przy całej mojej fascynacji dla niej najbardziej też mnie przeraża. 

Biomechaniczne ulepszenia

Nie będę się rozwodził nad tym dlaczego, zobaczcie po prostu dwa filmiki i tylko jeden z nich jest fantastyczny (jeszcze).
The twenty-fourth day of the 30-day Fantastic Challenge: 

Favorite magic or technology? 

My favourite technology is the one that, with all my fascination for it, scares me the most. 

Biomechanical improvements

I will not dwell on why just see two videos and only one of them is fantastic (yet).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz