poniedziałek, 9 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 9

955 dzień w sieci... / 955 days in the web..
There is only war..

Dziś powraca poniedziałek i z tej okazji 30-dniowe Wyzwanie Fantastyczne zajmuje się następującym tematem:

Książka/film/gra/muzyka fantastyczna do której najczęściej wracasz?

Z wszystkich tych wymienionych dziedzin tylko w przypadku gry mam taką, do której wracam szczególnie często. Mówię tutaj o komputerowej adaptacji Warhammera 40k (nikogo pewnie to nie zaskoczyło :D) 


Dawn of War 2

Co w tej grze jest takiego, że wracam do niej raz po raz? Jest dla mnie idealnym połączeniem RTS'a z elementami rozwoju postaci. Do tego, choć fabuła nie jest bardzo zaskakująca, to spędzam mile czas przechodząc kampanie dla jednego gracza raz po raz.
Today is Monday, and the 30-day Fantastic Challenge deals with the following topic:

Book/film/game/fantasy music that you usually return to?

Of all these areas, only in the case of the game do I have one that I return to often. I'm talking about a computer adaptation of the Warhammer 40k (probably no one was surprised: D)

Dawn of War 2

What in this game is that I come back to it again and again? It is for me a perfect combination of RTS with elements of character development. Besides, although the plot is not very surprising, I spend a nice time going through single-player campaigns time and time again.


1 komentarz:

  1. DoW II klimatem ocieka, ale na kampanię trzeba mieć czas na regularne rozgrywanie, a tego mi teraz bardzo brakuje, dlatego od czasu do czasu zostają mi skirmisze w DoW I z Armageddon Mode. :D

    OdpowiedzUsuń