poniedziałek, 16 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 16

961 dzień w sieci... / 961 days in the web..
Engage.

Poniedziałkowe smutki będziemy leczyć odpowiedzią na kolejne pytanie zadanie w ramach 30-dniowowego Wyzwania Fantastycznego:

Fantastyczna technologia, która powinna istnieć?

Muszę tutaj wymienić technologię, na którą czekam z zapartym tchem - coś, co naprawdę uczyni z nas rasę podróżników. 

Podróżowanie szybciej niż światło
(lub jakaś droga na skróty)

I obojętnie czy to znana prędkość warp z ST, czy Hyperdrive z Gwiezdych Wojen, może nawet portal znany z Gwiezdnych Wrót. W ostateczności nawet podróż przez osnowę znana z Warhammera 40k.
Ważne, abyś dotarli dalej, niż nasz zakątek wszechświata. 


We will treat Monday's sorrows by answering the next question in the 30-day Fantastic Challenge:

Fantastic technology that should exist?

I must mention here the technology I am waiting for with bated breath - something that really will make us a race of travellers.

Travelling faster than light
(or some short cut)

And no matter if it's a known warp speed from ST or Hyperdrive from Star Wars, maybe even a portal known from Star Gate. As a last resort, even a warp journey known from Warhammer 40k.
We must reach further than our corner of the universe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz