niedziela, 8 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 8

954 dzień w sieci... / 954 days in the web..
Sunday! 

Ósmy dzień września - niedziela. Dziś 30-dniowe Wyzwanie Fantastyczne brzmi wyjątkowo dobrze, ponieważ dziś rozmawiamy o: 


Twoja ulubiona ścieżka dźwiękowa, muzyka fantastyczna?

No to opowiedź mogła być właściwe tylko jedna. Muzyka, która od lat przenosi mnie w fantastyczne miejsca. Nie raz dawała inspiracje do tworzenia historii i towarzyszy mi również na co dzień:


Loreena McKennitt

Jeśli ktoś jeszcze nie miał przyjemności posłuchać jej twórczości to serdecznie do tego namawiam. 

The eighth day of September - Sunday. Today, the 30-day Fantastic Challenge sounds extremely good, because today we are talking about:

Your favourite soundtrack, fantastic music?

There could be only one answer. Music that has been taking me to fantastic places. Not once did she give the inspiration to create stories and has accompanied me for years:

Loreena McKennitt

If anyone has not had the pleasure to listen to her work, I urge you to do so.1 komentarz: