poniedziałek, 30 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 26

971 dzień w sieci... / 971 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty szósty dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Ulubiony fantastyczny pojedynek?

Oj tak tutaj sięgniemy daleko w przeszłość bo ulubionym moim pojedynkiem jest finał z filmu:

Highlander
The twenty-sixth day of the 30-day Fantastic Challenge:


A favourite fantastic duel?

Oh so here we reach far into the past because my favourite duel is the finale from the movie:


Highlander
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz