sobota, 7 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 7

950 dzień w sieci... / 950 days in the web..
Somebody say "hollow"?

Siódmy dzień września sprowadza nas do siódmego pytania w 30-dniowym Wyzwaniem Fantastycznym:


Ulubiony komiks fantastyczny?

I naprawdę chciałbym mieć dla was błyskotliwą odpowiedź, ale niestety nie mam. 
Najzwyczajniej w świecie nie czytuję komiksów - z niejasnych dla mnie przyczyn nigdy bardzo nimi się nie interesowałem. 
Zmuszony do wyboru, z bardzo niewielkiej liczby przeczytanych tytułów, wybiorę mangę, którą kiedyś przeczytałem - i proszę nie palić na stosie mnie za wrzucanie komiksów i mangi do jednego worka :D 


Bleach

Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć :D 
Po prostu spróbujcie czy dla was to strawialne.

The seventh day of September brings us to the seventh question in the 30-day Fantastic Challenge:

A favourite fantastic comic book?

And I really would like to have a brilliant answer for you but unfortunately, I don't have one.
I don't usually read comics in the world - for reasons that are unclear to me, I've never been very interested in them.
Forced to choose from a very small number of reading titles, I will choose the manga I once read - and please do not smoke at the stake for throwing comics and manga into one bag: D

Bleach

I don't even know how to explain it: D
Just try if it's digestible for you.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz