wtorek, 17 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 17

962 dzień w sieci... / 962 days in the web..
It not his fault.
Dziś przejdziemy od razu do pytania zadanego przez 30-dniowowe Wyzwanie Fantastyczne:

Najmniej lubiany bohater pozytywny?

Moja odpowiedź to pierwsze co mi przyszło do głowy. 
Wiem, że moja niechęć do postaci do głównie wina złego castingu - aktor grający te role po prostu zbyt odstawał od plejady doświadczonych gwiazd z która miał wystąpić. Jedno zdolności aktorskie na tym etapie kariery nie stały wystarczająco wysoko przez co zdaje się sztuczny i drewniany na ekranie. Szkoda bo sama historia postaci jest wręcz ikoniczna.

Nastoletni Anakin Skywalker
Today we will go straight to the question asked by the 30-day Fantastic Challenge:

The least-liked positive hero?

My answer is the first thing that occurred to me. 
I know that my dislike of character mainly for bad wine casting - the actor playing these roles just stood too far from the galaxy of experienced stars he was to perform with. One of the acting skills at this stage of the career did not stand high enough, which seems artificial and wooden on the screen. It's a pity because the character's story is simply iconic.

Teen Anakin Skywalker


1 komentarz: