poniedziałek, 30 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 28

973 dzień w sieci... / 973 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty ósmy dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Największe rozczarowanie fantastyczne?

Traumatyczne wspomnienia trzeba przywołać aby odpowiedzieć na te pytanie.

Moje największe (ostatnio) rozczarowania fantastyczne wiążą się z ekranizacjami prozy G. Martina.  Nie przedłużając do rzeczy:

Gra o Tron - dwa ostanie sezony, za zupełny upadek jakości scenariusza. I sprawienie, że poczułem się oszukany
Nightflayers - w całości za odtwórczą historie, odgrzewanie kotletów i brak wyrazistości
The twenty-eighth day of the 30-day Fantastic Challenge:


The biggest fantastic disappointment?

Traumatic enhancements must be recalled to answer this question.

My biggest (recently) fantastic disappointments are associated with screenings of G. Martin's prose. Do not extend to the point:

Game of Thrones - the last two seasons, for a complete decline in the quality of the script. And making me feel cheated
Nightflayers - entirely for imitative stories, reheating chops and lack of clarityBrak komentarzy:

Prześlij komentarz