piątek, 27 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 23

968 dzień w sieci... / 968 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty trzeci dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:

Twój ulubiony android/konstrukt/zwierzę fantastyczne?

Dziś wybierzemy nawet kilka. 
W kategorii Android wybór jest tak ciężki jak tylko to możliwe! Wiec pierwsze miejsce ex aequo

Bishop z Aliens 
oraz 
Numer 6 z Battlestar Galactica

Nie byłbym sobą gdybym nie wspomniał o dwóch innych ukochanych robotach. I nie mam tutaj na myśli duetu z Gwiezdnych wojen. Panie i Panowie 

Trurl i Klapaucjusz

Znani z twórczości Stanisława Lema konstruktorzy roboty.

Twenty-third day of the 30-day Fantastic Challenge: 

Your favourite android/construct/ fantastic animal? 

Today we will choose even a few. In the Android category, the selection is as hard as possible! So first place ex aequo

Bishop of Aliens
and
Number 6 from Battlestar Galactica

I wouldn't be myself if I didn't mention two other beloved robots. And I don't mean the duo of Star Wars. Ladies and gentlemen 

Trurl and Klapaucius 

Robotic designers known from the Stanisław Lem's books.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz