poniedziałek, 30 września 2019

FKB ed. #61 - A 30-day Fantastic Challenge. Day 25

970 dzień w sieci... / 970 days in the web..
Difficulties of various types ... 
Restoring content in progress .....

Dwudziesty piąty dzień 30-dniowego Wyzwania Fantastycznego:


Twój ulubiony pojazd fantastyczny?

Statek kosmiczny a co mogło by być innego :D im większy tym lepiej :D
A jeśli musiałby wskazać konkretny to mój wybór padłby na:

Sulaco
(Aliens)
The twenty-fifth day of the 30-day Fantastic Challenge:


Your favourite fantastic vehicle?

Spaceship and what could be different: D the bigger the better: D
And if he had to point to a particular one then my choice would be:


Sulaco
(Aliens)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz